Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

लर्निंग नॅव्हीगेटरवरील बहुवर्ग व्यवस्थापन

Table of Contents

लर्निंग नॅव्हीगेटर हे मुल जिथे आहे तिथून त्यांना अपेक्षित अध्ययन स्थानावर नेण्यासाठी शिक्षकांना मदत करणारे साधन आहे. त्यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या वर्गातील प्रत्येक मुलाची प्रगती पाहणे, त्यांच्यासाठी मुल आणि क्षमता निहाय संसाधने, मूल्यमापने उपलब्ध करून देणे अशा स्वरूपात नॅव्हीगेटर शिक्षकांना सहाय्य करते.या सोबतच ज्या शिक्षकांकडे एका पेक्षा जास्त वर्ग आहेत त्यांना विविध वर्गांतील मुलांची प्रगती पाहणे, त्यांच्यासाठी सुलभतेने नियोजन करता येणे यासाठी नॅव्हीगेटरवर बहुवर्ग व्यवस्थापनाची सोय शिक्षकांना उपलब्ध आहे.

शिक्षकांकडे जेव्हा एका पेक्षा जास्त वर्गांची जबाबदारी असते तेव्हा त्यांना करावे लागणारे नियोजन हे थोडे गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता असते.

आपण ‘सावित्रीबाई’ यांच्या वर्गांचे उदाहरण घेऊया.

या शिक्षिकेकडे खाली दाखवल्याप्रमाणे तीन वर्ग आहेत.

या तिन्ही वर्गातील मुलांचा विचार केला असता अनेक शक्यता आपल्या नजरे समोर येतात.        

जसे की –

 १. या तीन वर्गांसाठी इयत्तेनुसार अध्ययन अनुभव कसे गोळा करावेत?   ते कुठे आणि कसे नोंदवून ठेवावेत.

२. इयत्ता तिसरीतील काही मुले इयत्ता दुसरीच्या क्षमतांमध्येही मागे असल्यास काय करावे?

३. इयत्ता पहिलीची मुलीला जर संख्याज्ञान मध्ये इयत्ता दुसरीच्या क्षमतांमध्येही प्रभुत्व मिळाले असल्यास तिच्यासाठी वेगळे असे नियोजन कसे करावे?

४. आपल्या सर्व वर्गातील मुलांच्या तुलनात्मक अभ्यास करून त्यानुसार सर्व वर्गांचे नियोजन कसे करावे?

५. वेगवेगळ्या वर्गातील मुलांची अध्ययन स्तराची माहिती कुठे नोंदवून ठेवायची?

बहुवर्गांचे व्यवस्थापन करण्यातील या अडचणी कमी करण्यासाठी नॅव्हीगेटरवर काही पर्याय उपलब्ध आहेत.

१. वर्ग नियोजन (Class Activities)

वर्ग नियोजन पानावरील निळ्या वर्तुळातील मेसेज पहा. वर्गाच्या नावाच्या बाजूला असणाऱ्या ‘i’ वर क्लिक केले असता आपल्याला हा मेसेज दिसतो.

की; 

यात असे म्हंटले आहे ‘वर्ग नियोजनाच्या पानावरून आपण एकाच वेळी तुमच्या सर्व वर्गांसाठी उपक्रम जोडू शकता आणि मुलांना अध्ययन साहित्य नेमून देऊ शकता.’

नियोजनात जोडलेल्या उपक्रमाच्या कार्ड वर खालील प्रकारे आपल्या वर्गातील सर्व वर्ग आपल्याला दिसतात. खालील स्क्रीनशॉट मध्ये पिवळ्या रंगात वर्गांची नावे आपण पाहू शकतो. येथूनच आपण कोणत्याही 

वर्गाच्या अभ्यासक्रमातील अध्ययन अनुभव किंवा मूल्यमापन कोणत्याही वर्गातील मुलांना नेमून देऊ शकतो. तसेच त्यांच्या मूल्यमापनाची माहिती इथे भरू शकतो, पाहू शकतो.

२. अध्ययन वाटचाल (Learning Journey)

एखाद्या वर्गात प्रवेश केल्यानंतर आपल्या सर्व वर्गांचा अभ्यासक्रम एकाच ठिकाणाहून पाहण्यासाठी खालील प्रमाणे वर्गाच्या नावाच्या बाजूला असणाऱ्या त्रिकोणावर क्लिक केले असता आपल्याला एकेक करून सर्व अभ्यासक्रम पाहता येतात. त्यासाठी एका वर्गातून बाहेर येण्याची आवश्यकता राहत नाही.

अध्ययन  वाटचालीप्रमाणेच ‘मुल निहाय आढावा’ आणि ‘वर्ग प्रगती अहवाल’ येथेही असे पर्याय उपलब्ध आहेत. खाली दिलेले स्क्रीनशॉट पहा.

३. मुल निहाय आढावा (Student Locator)

४. वर्ग प्रगती अहवाल (Performance overview)

शिक्षकांची वर्ग व्यवस्थापनाची अशी अनेक तांत्रिक कामे सोपी करणे हा अशा फीचर्सचा हेतू आहे. या मुळे शिक्षकांचा अधिकाधिक वेळ हा मुलांच्या शिकण्याच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेचा भाग होण्यासाठी देता येईल अशी आशा आहे.

Was This Article Helpful?

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *